Onze opvang op school is een samenwerking tussen PATJOEPELKE – WIJKWERKER – SCHOOLTEAM

Openingsuren en openingsdagen schooljaar 2020 - 2021

Ochtend: van 7u00  tot 8u10

Avond: van 15u30 tot 18u30

Woensdagnamiddag: opvang door Patjoepelke (kinderen worden om 12u30 aan school opgehaald met de bus).

 

Op facultatieve verlofdagen en studiedagen (zie schoolkalender), alsook tijdens schoolvakanties en feestdagen zal Patjoepelke instaan voor de opvang, enkel na reservatie. Wees er tijdig bij om zeker plaats te hebben!

 

Meer info via deze websitehttps://lokeren.ticketgang.eu/

 

Let op! De 1ste schooldag van het schooljaar is er geen voorschoolse opvang; de laatste schooldag van het schooljaar is er geen naschoolse opvang.

 

De opvang van Patjoepelke gaat door in de containerklas op de grote speelplaats (ingang via kippenpoort).

 

* Bereikbaarheid

Buiten de openingsuren van de opvang : 09/279 58 24 (Patjoepelke) en 09/348 28 07 (schoolsecretariaat).

Indien u wegens overmacht uw kind niet tijdig kan ophalen, vragen wij u de begeleiding hiervan op de hoogte te stellen.

* Doelgroep

 

Alle ingeschreven kleuters en leerlingen van de Springplank.

 

Let op! Wie van de opvang wenst gebruik te maken dient op voorhand zijn kinderen te laten registreren via https://lokeren.ticketgang.eu of kunt u zich tot het secretariaat van Patjoepelke te wenden!

 

 

* Verzekering

De school heeft een ongevallenverzekering bij lichamelijke schade. Schade aan kledij en persoonlijke materialen zijn ten laste van de ouders.

* Pedagogisch beleid

Het Pedagogisch Project van het GO! is de visie van ons onderwijs. U vindt de tekst in het schoolreglement. De opvang wil optimale kansen bieden aan elk kind. Dit betekent dat we rekening houden met wat uw kind aankan. Elk kind moet zich veilig voelen. In de mate van het mogelijke houden we rekening met de spontane voorkeur van ieder kind. Kinderen kunnen vrij kiezen en initiatief nemen hoe ze zich willen ontspannen in de opvang. Er is spelmateriaal aanwezig zowel voor kleuters als voor leerlingen uit de lagere school. We proberen elk kind te stimuleren in hun zelfvertrouwen.

 

De begeleiding gaat informeel en persoonlijk met de kinderen om. Waar nodig worden duidelijke en consequente grenzen en afspraken gemaakt.

We vragen aan de kinderen om respect te hebben voor alle materiaal en speelgoed van de opvang. Bij opzettelijke beschadiging zal een vergoeding worden gevraagd.

We vragen uitdrukkelijk eigen speelgoed, GSM, spelcomputers, tablets,.... thuis te laten. Indien kinderen toch eigen speelgoed wensen mee te brengen, gebeurt dit op eigen verantwoordelijkheid en met toestemming van de begeleiding.

  • Op woensdagnamiddag wordt de opvang georganiseerd door Patjoepelke.

Op schooldagen kunnen de leerlingen van de lagere school hun taken of lessen maken na het vieruurtje. Als ouder blijft u verantwoordelijk voor de opvolging van het huiswerk. In de opvang voorzien we een rustige plaats in de mate van het mogelijke.

* Breng- en ophaalmoment

's Morgens start de opvang in de containerklas (grote speelplaats) --> ingang enkel via de kippenpoort Dahlialaan.

's Avonds haalt u uw kind af op dezelfde plaats .

Zowel bij het brengen als het ophalen noteert de begeleiding het uur op een fiche, dit dien je als ouder te paraferen. Bij Patjoepelke gebeurt dit via een scansysteem. Wanneer een andere persoon uw kind zal komen ophalen, geeft u dit door aan de begeleider.

* Hapjes, drankjes

We sluiten aan bij het gezondheidsbeleid van de school. Rond vier uur ontvangt ieder kind een gezond tussendoortje, drankenaanbod= water. Indien uw kind woensdagnamiddag of een ganse dag in de opvang doorbrengt, geeft u een lunchpakket mee. Er worden geen warme maaltijden bereid.

 

* Wat bij ziekte?

Indien uw kind ziek is, kan het geen gebruik maken van de dienstverlening van de opvang. Wanneer uw kind plots ziek wordt, nemen we telefonisch contact op.

* Medicatie

Medicatie wordt niet toegediend, behalve wanneer de medicatie met de fiche wordt meegegeven.

 

* Bijdrageregeling

We hanteren de tarieven van Patjoepelke, er is een korting van 25% wanneer 2 of meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig aanwezig zijn. De betaling gebeurt zowel via Patjoepelke als via de schoolfacturatie, u ontvangt een fiscaal attest.

Het sociaal tarief is van toepassing enkel voor het gedeelte opvang bij Patjoepelke.

Bijdragen schooljaar 2020 - 2021

 

Schooldagen:

€ 1 per begonnen half uur in de voor- of naschoolse opvang op een schooldag

Er wordt steeds het voordeligste tarief toegepast.

 

Boeteregeling: 

€ 12,50 voor wie zijn/haar kind na 18u30 afhaalt zonder te verwittigen.

 

Bij vragen of opmerkingen bij de facturatie, neemt u voor wat de schoolfactuur betreft contact op met het secretariaat 09/348 28 07 voor de factuur van Patjoepelke neemt u contact op met het secretariaat 09/279 58 24 of 0470/61 37 17.

 

Nog vragen? Contacteer ons

Contactgegevens school: 09/348 28 07 of secretariaat@de-springplank.be

Contactgegevens Patjoepel (secretariaat):  tel: 09/279 58 24 of 0470/61 37 17