ONZE VISIE

SCHOOL

Onze school durft;

- Te vernieuwen 

(moderne leeromgeving)

- De infrastructuur aan te passen aan het hedendaags onderwijs

- Recente ICT-invloeden te implementeren

- Te evolueren

- Kritisch naar zichzelf te kijken en bij te sturen waar nodig 

- Welbevinden voorop te stellen

- Zich open te stellen voor iedereen

LEERLINGEN

Onze leerlingen durven:

- Talent ontwikkelen

- Een 'ik' creëren

- Zelfstandig werken

- Te zien dat iedereen anders is

- Met vrijheid om te gaan

- Fier te zijn op zichzelf

- Vriendschappen op te bouwen

- Plezier te vinden in het leren

- Open te staan voor feedback

LEERKRACHTEN

Onze leerkrachten durven;

- Meegaan in nieuwe onderwijsvormen (co-teaching)

- Talenten ontdekken

- Onderwijs op maat aanbieden

- Creatief lesgeven

- In teamverband werken om het leerproces te stimuleren

- Fier te zijn op onze school en de sterktes van het team

OUDERS

Onze ouders durven:

- Te kiezen voor het GO! en onze school

- Hun kinderen volop te laten ontwikkelen

- Vertrouwen te hebben in het team

- Betrokken te zijn bij het schoolgebeuren

- Met een eerlijke blik naar hun kind te kijken

- Mee te gaan in onze open communicatie

- Open te staan voor onze vernieuwingen

EXTERNEN

Onze externe partners durven;

- De school te ondersteunen waar nodig

- Te geloven in het kunnen van de school

- Alles op alles te zetten in het belang van de leerlingen

- Hun expertise delen met onze leerlingen en leerkrachten

 

- Ouders bij te staan in het groeiproces van hun kind(eren)